Bạn yêu thích âm nhạc?

Một thế giới giải trí tại The Grand Ho Tram Strip

Sự kiện hot

Sự kiện ROXY cùng Queen Bees Band vào ngày 30/11/2019

Diễn ra ngày: 30/11/2019

Bắt đầu ngày cuối tuần theo cách tuyệt vời nhất có thể bằng cách thưởng thức nhạc sống tuyệt vời tại ROXY Beer Club, với sự góp mặt của ban…

Thời gian còn lại

2019/11/30 20:00:00

Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện ROXY cùng Queen Bees Band vào ngày 30/11/2019

Bắt đầu ngày cuối tuần theo cách tuyệt vời nhất có thể bằng cách thưởng thức nhạc sống tuyệt vời tại ROXY Beer Club, với sự góp mặt của ban…