Phòng Premier Suite

Phòng Premier Suite (Hướng Sân Golf)

Phòng Premier Suite (Hướng Sân Golf) rộng 143 m2 – đây là không gian tuyệt vời cho các cuộc hộp họp gia đình.

Phòng Premier Suite (Hướng Biển)

Phòng Premier Suite (Hướng Biển) rộng 143 m2 – đây là không gian tuyệt vời cho các cuộc hộp họp gia đình.